Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Rhaglen ar gyfer Canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg

Iwerddon, Cymru a’r Ymateb Llenyddol

Cynhadledd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, 1–2 Ebrill 2016

Yn Ebrill 1916 cofir am ganmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg, digwyddiad canolog yn hanes Iwerddon fodern. Bydd y gynhadledd hon yn gyfle i roi’r gwrthryfel hwnnw yn ei gyd-destun ac i fesur ei berthnasedd cyfoes. Bydd hefyd yn holi ynghylch arwyddocâd carchar y Fron-goch ger y Bala lle y rhoddwyd rhai o arweinwyr y gwrthryfel dan glo, yn eu plith Michael Collins ac Arthur Griffith. A bydd hefyd yn trafod sut yr effeithiodd y gwrthryfel ar lenorion Cymraeg, o T. Gwynn Jones hyd at Gerallt Lloyd Owen. Dyma rai o’r themâu y bydd y gynhadledd hon yn eu harchwilio mewn cyfres o bapurau gan arbenigwyr yn y maes.

Gwener, 1 Ebrill 2016

Nos Wener, 1 Ebrill 2016

6.00 – Yr Is-Ganghellor John Hughes: Croeso a Chyflwyniad

Darlith agoriadol y gynhadledd:

Dr William Murphy, Dublin City University: ‘The Easter Rising, 1916: why it matters’*

*Ar agor i’r cyhoedd – traddodir yn Saesneg

Sadwrn, 2 Ebrill 2016

Dydd Sadwrn, 2 Ebrill 2016

9.15–10.00 Cofrestru
10.00–11.00 Lyn Ebenezer: ‘Y Frongoch: Prifysgol Rhyddid’
11.00–11.15 Coffi
11.15–12.00 Leona Huey: ‘Y Frongoch: safbwynt archaeolegol’
12.00–1.00 Ifor ap Glyn: ‘Stori’r Frongoch: ar lwyfan ac ar sgrin’
1.00–2.00 Cinio
2.00–3.00 Dr Dewi Wyn Evans: ‘Cefndir ieithyddol y Gwrthryfel’
3.00–4.00 Dr Llŷr Gwyn Lewis: ‘“At last the Irish trouble has come”: ymateb T. Gwynn Jones a W. B. Yeats i Wrthryfel y Pasg’
4.00–4.15 Coffi
4.15–5.00 Gruffudd Antur Edwards: ‘Nid bwledi ond blodau: Gerallt a’r gwrthdaro yn Iwerddon’

Cynhelir y gynhadledd yn Ystafell Cledwyn 3 ar lawr isaf Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor (y drws nesaf i fwyty’r Teras). Cost y gynhadledd yw £20.00 y pen (£10.00 i fyfyrwyr) yn cynnwys cinio bwffe a lluniaeth ar y dydd Sadwrn.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestriadau yw 24 Mawrth: cysyllter â Nerys Boggan ar 01248 382009 neu cahconferences@bangor.ac.uk

Site footer